Admitere Licență

Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică


alocă anual pentru Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale un număr de 165 de locuri finanțate de la buget