Ne ocupăm cu tehnologia de peste 150 de ani

Scurt istoric al Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Primul curs de Tehnologia Materialelor a fost predat începând din anul 1868, în cadrul "Şcoalei de Poduri şi Sosele" de către ing. Grigore Cerchez (1851-1927).

După reforma învăţămîntului din 1881, noţiuni de Tehnologia Materialelor se predau în cadrul "Şcoalei Politehnice" de către profesori renumiţi, ca Emil Balaban (1857-1921), Traian Negrescu (1900-1960), Constantin Popovici (1899-1965).

Începând din anul 1948 se cristalizează ca o catedră de sine stătătoare, sub denumirea de "Tehnologia Metalelor", în cadrul facultăţii de "Maşini şi Utilaje".

Începând din anul 1977, catedra devine "Tehnologia Materialelor şi Sudare".

După anul 1989, Catedra Tehnologia Materialelor şi Sudare a căpătat o nouă dezvoltare, atât din punct de vedere al activităţii didactice cât şi al activităţii de cercetare.

Începând cu anul universitar 1997-1998 s-a înfiinţat, pentru studiile de licență, secţia "Ingineria şi Managementul Calităţii" care pregăteşte specialişti în domeniul implementării sistemului calităţii în ingineria industrială.

Din anul universitar 1996-1997 au apărut două direcţii de studii aprofundate: Tehnologii Avansate de Sudare şi Control Nedistructiv şi Tehnologii Speciale pentru Producerea Materialelor şi Asigurarea Calităţii Produselor care, începând cu anul universitar 2002-2003, s-au transformat în două secţii de master: Ingineria și Managementul Proceselor de Sudare și Ingineria Calităţii.

Anul universitar 2011-2012 a însemnat înfiinţarea secţiei de licență "Ingineria Securităţii în Industrie" care pregăteşte ingineri în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.

Activitatea de cercetare se desfășoară și prin intermediul centrelor de cercetare arondate departamentului, respectiv, "Centrul de Cercetare, Consulting şi Asistenţă Tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare" (C.A.M.I.S.) și "Centrul pentru Perfecţionare şi Asigurarea Calităţii şi Certificarea Auditorilor" (C.P.A.C. - C.A.).

În prezent, departamentul I.C.T.I. îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, asigurând pregătirea tehnologică generală a studenţilor din anii I şi II la facultăţile de: Energetică, Inginerie Mecanică, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Transporturi şi Aeronave. Departamentul oferă suportul informațional de specialitate pentru studenţii din ciclul de licență anii III și IV, specializările: Ingineria Sudării - IS, Ingineria Calităţii - IMC, Ingineria Securității în Industrie -ISI.

Începând cu anul universitar 2019-2020, Departamentul de Ingineria Calității și Tehnologii Industriale asigură pregătirea de specialitate pentru masterele: Ingineria Calităţii - IC, Ingineria şi Managementul Proceselor de Sudare şi Control - IMPSC, Evaluarea Calităţii Materialelor şi Produselor - ECMP; Ingineria Sănătăţii şi Securităţii în Muncă - ISSM.