STUDII de LICENȚĂ

Programul de studii Ingineria și Managementul Calității - IMC pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Absolvenții de IMC lucrează în general în:
- firme multinaționale în departamentele de asigurare a calității;
- firme multinaționale ca ingineri proiectanți;
- organizații diverse în calitate de specialiști în managementul calității, managementul mediului, logistică etc;
- propria firmă de consultanță în domeniul certificării calității.


Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei mecanice cât și al managementului calității.

Programul de studii Ingineria Sudarii - IS pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Absolvenții de IS lucrează în general în:
- firme naționale și internaționale în calitate de ingineri sudori;
- compartimentele de control nedistructiv ale firmelor producătoare de ansambluri sudate;
- departamentele de consultanță, vânzări și service ale firmelor de comercializare de echipamente și materiale pentru sudare;
- propria firmă de consultanță în domeniul ingineriei sudării.

Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei mecanice, în general, cât și al ingineriei sudării.

Programul de studii Ingineria Securității în Industrie - ISI pregătește ingineri în domeniul fundamental științe inginerești, domeniul de licență inginerie industrială.

Absolvenții de ISI lucrează în general în:
- firme naționale în domeniul asigurării sănătății și securității în muncă;
- compartimentele de protecția muncii ale societăților comerciale din industria producătoare de bunuri și servicii;
- instituții ale statului român precum Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Departamentele pentru Situații de Urgență etc;
- propria firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă.

Programul este structurat pe 4 ani (8 semestre) și este conceput să asigure temeinice cunoștințe absolvenților atât în domeniul ingineriei industriale, în general, cât și în cel al sănătății și securității în muncă (SSM).